Om oss

Reumatikerföreningen Vetlanda finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har ca 230 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans.

Vetlandaföreningen bildades 1977. Sammanslagningen med Sävsjö gjordes 2014.

Verksamhetsområdet är Vetlanda och Sävsjö kommun. Vi är en av sju lokalföreningar i Jönköpings län och vi tillhör Reumatikerförbundet som har sitt kansli i Stockholm och är Sveriges största handikappsorganisation med ca 50000 medlemmar.

Reumatikerförbundet är viktigaste opinionsbildaren för drygt en miljon människor i Sverige som har en reumatisk sjukdom. Förbundet arbetar för en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsklasser.

Reumatikerförbundet ger också stora bidrag till forskning. För närvarande delas cirka 15  milj. kr ut till olika objekt avsedda att lösa frågor om reumatiska sjukdomar.  

Som medlem i Din förening har Du möjlighet att påverka.

Som medlem erhåller Du från förbundet tidningen Reumatiker Tidningen samt vår lokala medlemstidning AKTUELLT.

En viktig resurs är våra diagnosombud. Det betyder oerhört mycket att få dela sina tankar med andra i samma situation.

Föreningens styrelse har god kontakt med de kommunala beslutsfattarna och har även en representant i det kommunala handikappsrådet.

Vill Du bli medlem kontakta ansvarig för medlemsregistret eller någon av diagnosombuden. Se rubrik Kontakta oss!

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.
Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har ca 170 föreningar över hela landet.

Som medlem träffar du personer med olika reumatiska sjukdomar som:

  • får information
  • byter erfarenheter
  • får tips
  • har roligt tillsammans

Vår förenings viktigaste tillgång idag är varmvattenbassängen i Vetlanda badhus.där vi har tider på lite olika veckodagar, vissa dagar dagtid, andra kvällstid. Föreningen subventionerar badet.

Vi försöker varje år ordna 

  • Grötfest eller liknande
  • Medlemsmöte vår och höst
  • En kortresa med egna bilar och en lite längre dagsresa med buss
  • Sommarfest
  • Julfest

Vi försöker subventionera en del av dessa aktiviteter.0